Name/ID: AN 13 - 

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 01.04.2021

Geschlecht: 1.0 Männchen

Farbvariante: Wild 66% het MP, Bell, Eclipse

Gewicht: 43.5g

Mutter: Mack Snow W&Y het. MP, Bell, Eclipse

Vater: Mack Snow het. MP, Bell, Eclipse

Name/ID: AN 14 - Kishi

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 02.04.2021

Geschlecht: 0.1 Weibchen

Farbvariante: MS Eclipse 66% het MP, Bell

Gewicht: 40.5g

Mutter: Mack Snow W&Y het. MP, Bell, Eclipse

Vater: Mack Snow het. MP, Bell, Eclipse

Name/ID: AN 15 - 

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 14.05.2021

Geschlecht: 0.1 Weibchen

Farbvariante: Mack Snow Murphy Patternless Eclipse 66% het Bell

Gewicht: 36.3g

Mutter: Mack Snow W&Y het. MP, Bell, Eclipse

Vater: Mack Snow het. MP, Bell, Eclipse