Reserviert


Name/ID:  - FZ01

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 02.04.2020

Geschlecht: 1.0 Männchen

Farbvariante: Bold Stripe Bell poss. Het Radar

Gewicht: 16.5g

Mutter: Blood Bell

Vater: Bold Stripe Bandit (Fullmask) Bell het. Radar


Name/ID: - FZ02

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 02.04.2020

Geschlecht: 0.1 Weibchen

Farbvariante: Bold Bell poss. Het. Radar

Gewicht: 17.5g

Mutter: Blood Bell

Vater: Bold Stripe Bandit (Fullmask) Bell het. RadarReserviert


Name/ID: - FZ03

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 26.04.2020

Geschlecht: 0.1 Weibchen

Farbvariante: Bold Stripe Bell poss. Het. Radar

Gewicht: 20.2g

Mutter: Blood Bell

Vater: Bold Stripe Bandit (Fullmask) Bell het. Radar


Reserviert


Pet Only! 


Name/ID: - MR 01

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 19.05.2020

Geschlecht: 0.1 Weibchen

Farbvariante: W&Y Bell Albino het. Radar

Gewicht: g

Mutter: Mack Snow W&Y Bell Albino 

Vater: Mack Snow Stripe Radar

Reserviert


Pet Only! 


Name/ID: - MR 02

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 19.05.2020

Geschlecht: 0.1 Weibchen

Farbvariante: Mack Snow Bell Albino het. Radar

Gewicht: g

Mutter: Mack Snow W&Y Bell Albino 

Vater: Mack Snow Stripe Radar

Name/ID: - FZ04

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 27.05.2020

Geschlecht: 0.1 Weibchen

Farbvariante: Bold Stripe Bell poss. Het. Radar

Gewicht: 15.6g

Mutter: Blood Bell

Vater: Bold Stripe Bandit (Fullmask) Bell het. Radar

Name/ID: - FZ05

Art: Eublepharis macularius, Leopardgecko

Schlupf: CHNZ 17.06.2020

Geschlecht: 0.1 Weibchen

Farbvariante: Bold Jungle Bell poss. Het. Radar

Gewicht: g

Mutter: Blood Bell

Vater: Bold Stripe Bandit (Fullmask) Bell het. Radar